Zapraszamy na płatną praktykę absolwencką – na Wasze zgłoszenia czekamy do 31 lipca

24 lipca, 2019

Oferujemy płatną praktykę absolwencką w naszym Zespole Radców Prawnych. Poszukujemy osoby, która będzie zajmować się sporządzaniem wniosków do sądów rejestrowych. Dodatkowo powierzane będą również inne zadania związane z prawem administracyjnym (np. dokonanie analizy prawnej, wyszukiwanie materiałów na zadany temat).

Warunki: praktyka na okres co najmniej miesiąca, min. 3 dni w tygodniu dla studentki/studenta V rok prawa lub I lub II rok aplikacji radcowskiej (nieukończony 30 rok życia), praktykantka/praktykant musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki.

Wymagane kompetencje: podstawowa znajomość przepisów dotyczących postępowania przed sądami rejestrowymi; podstawowa znajomość przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.); umiejętność poprawnego redagowania pism kierowanych do sądów; rzetelność i dokładność; biegła obsługa komputera, w szczególności programu MS Word.

Mile widziane: doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych lub pracy związanej ze sporządzaniem wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego; znajomość prawa administracyjnego, w tym przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgłoszenie dostępne jest tutaj. Jeśli spełniasz wymagania i jesteś zainteresowana/zainteresowany prześlij do 31 lipca skan wypełnionego zgłoszenia na adres rekrutacja@niw.gov.pl.

Ogłoszenie o praktyce