Zaproszenie na konferencję FIO i seminarium PROO

4 października, 2021

Początek kolejnej perspektywy, a także 15 rocznica Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to okazja do spotkania i dyskusji nad rządową propozycją grantową.

 

Wydarzenie, na które zapraszamy, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to konferencja poświęcona Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich, druga – to z kolei seminarium mające na celu spotkanie organizacji zainteresowanych rozwojem kapitałów żelaznych.

 

Uwaga: Udział w konferencji online jest bezpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza.

Szczegóły nt. konferencji znajdują się na stronie: https://konferencja.niw.gov.pl/

 

Ponad 15 lat temu powstał Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – rządowy program, który miał za zadanie wspierać zaangażowanie obywateli i organizacji III sektora w życie publiczne. Przez szereg lat na społeczne inicjatywy dofinansowane w ramach Programu przeznaczono setki milionów złotych, co pozwoliło na realizację tysięcy zadań publicznych.

 

Konferencja, na którą Państwa zapraszamy będzie zarazem okazją do przypomnienia i podsumowania Programu w jego dotychczasowej formule. Chcemy przedstawić najważniejsze założenia Programu, a także w jaki sposób były one realizowane. FIO to również zmiana społeczna w całej Polsce oraz kolejne wyzwania. Dlatego też na początku kolejnej perspektywy Programu (2021-2030), który kontynuowany jest jako NOWEFIO, duża część rozważań będzie poświęcona przyszłości rozwojowych inicjatyw pozarządowych, a także zadaniom oraz odpowiedzialności jaką podejmują organizacje obywatelskie w Polsce.

 

Drugi dzień wydarzenia to seminarium poświęcone rozwojowi kapitałów żelaznych w organizacjach obywatelskich. Brak stabilności finansowej polskich NGO’sów to wciąż duży problem i wyzwanie stojące przez III sektorem oraz strukturami Państwa. Z pomocą przychodzi tu zarządzany przez NIW-CRSO Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, który poprzez swój Priorytet 2 stara się wzmacniać potencjał budowania i zagospodarowywania kapitałów żelaznych przez organizacje pozarządowe. Wydarzenie będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami, które wiedzą jak skutecznie pozyskiwać środki finansowe i nimi zarządzać, a instytucjami pragnącymi doskonalić swoje kompetencje w tym względzie.

 

Uwaga: Udział w konferencji online jest bezpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza.

Szczegóły nt. konferencji znajdują się na stronie: https://konferencja.niw.gov.pl/