Zapytanie ofertowe – usługa wytworzenia, wdrożenia, utrzymania oraz rozwoju Systemu Obsługi Dotacji

30 lipca, 2018

Planujemy zlecenie usługi polegającej na wytworzeniu Systemu Obsługi Dotacji (SOD), który pozwoli na kompleksową obsługę programów realizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) drogą elektroniczną.

NIW-CRSO jest odpowiedzialny za zarządzanie programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nasze wsparcie kierujemy przede wszystkim do organizacji pozarządowych, które w drodze konkursów mogą ubiegać się o dotacje przeznaczone na realizację zadań obejmujących m.in. wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej, wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, wspieranie zaangażowania obywateli w życie publiczne, promocję poszanowania i ochrony praw człowieka i praw obywatelskich

Poza wytworzeniem SOD, od wykonawcy oczekiwać będziemy również:

 • asysty technicznej i konserwacji systemu,
 • rozwoju i modyfikacji systemu,
 • hostingu systemu,
 • transferu wiedzy na temat sposobu z zasad działania systemu.

System SOD będzie składał się z trzech podstawowych modułów funkcjonalnych:

 • modułu realizatora,
 • modułu wnioskodawcy,
 • modułu oceny.

Użytkownikami SOD będą:

 • NIW-CRSO jako podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków o dotację, przyznanie środków na realizację zadań opisanych we wnioskach oraz rozliczenie dotacji,
 • wnioskodawcy tj. podmioty ubiegające się o dotację w ramach programów realizowanych przez NIW-CRSO,
 • eksperci zewnętrzni dokonujący oceny wniosków o dotację.

NIW-CRSO, jako realizator programów, będzie dysponował narzędziem, które pozwoli na:

 • przeprowadzenie naboru wniosków,
 • weryfikację formalną wniosku,
 • automatyczne tworzenie list wniosków (pozytywnych/negatywnych formalnie, pozytywnych/negatywnych merytorycznie, przeznaczonych do realizacji, rezerwowych, odrzuconych),
 • zautomatyzowane przygotowywanie umów,
 • prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami,
 • weryfikację sprawozdań i rozliczeń przedstawianych przez wnioskodawców.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.