Zapytanie ofertowe – usługa wytworzenia, wdrożenia, utrzymania oraz rozwoju Systemu Obsługi Dotacji

Planujemy zlecenie usługi polegającej na wytworzeniu Systemu Obsługi Dotacji (SOD), który pozwoli na kompleksową obsługę programów realizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) drogą elektroniczną.

NIW-CRSO jest odpowiedzialny za zarządzanie programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nasze wsparcie kierujemy przede wszystkim do organizacji pozarządowych, które w drodze konkursów mogą ubiegać się o dotacje przeznaczone na realizację zadań obejmujących m.in. wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej, wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, wspieranie zaangażowania obywateli w życie publiczne, promocję poszanowania i ochrony praw człowieka i praw obywatelskich

Poza wytworzeniem SOD, od wykonawcy oczekiwać będziemy również:

 • asysty technicznej i konserwacji systemu,
 • rozwoju i modyfikacji systemu,
 • hostingu systemu,
 • transferu wiedzy na temat sposobu z zasad działania systemu.

System SOD będzie składał się z trzech podstawowych modułów funkcjonalnych:

 • modułu realizatora,
 • modułu wnioskodawcy,
 • modułu oceny.

Użytkownikami SOD będą:

 • NIW-CRSO jako podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków o dotację, przyznanie środków na realizację zadań opisanych we wnioskach oraz rozliczenie dotacji,
 • wnioskodawcy tj. podmioty ubiegające się o dotację w ramach programów realizowanych przez NIW-CRSO,
 • eksperci zewnętrzni dokonujący oceny wniosków o dotację.

NIW-CRSO, jako realizator programów, będzie dysponował narzędziem, które pozwoli na:

 • przeprowadzenie naboru wniosków,
 • weryfikację formalną wniosku,
 • automatyczne tworzenie list wniosków (pozytywnych/negatywnych formalnie, pozytywnych/negatywnych merytorycznie, przeznaczonych do realizacji, rezerwowych, odrzuconych),
 • zautomatyzowane przygotowywanie umów,
 • prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami,
 • weryfikację sprawozdań i rozliczeń przedstawianych przez wnioskodawców.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.