Zapytanie ofertowe ws. kompleksowego przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) NIW-CRSO

25 lipca, 2018

Planujemy zlecenie usługi w zakresie kompleksowego przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) NIW-CRSO.

NIW-CRSO jest nowo powstałą instytucją sektora finansów publicznych – agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (państwowa osoba prawna). Jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służymy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego (m.in. organizacja konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych). Nasza instytucja powstała w tym roku, więc nie posiadała administratora bezpieczeństwa informacji.

Zakres usługi powinien obejmować stałą obsługę i monitoring procesów przetwarzania danych, w tym m.in.:

  1. formalne przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych,
  2. przeprowadzanie cyklicznych i doraźnych audytów systemu ochrony danych osobowych,
  3. nadzór nad opracowaniem i aktualizacją polityk i procedur z obszaru ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa IT,
  4. wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania (przygotowanie i cykliczna weryfikacja),
  5. obsługę incydentów ochrony danych osobowych,
  6. doradztwo w zakresie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych,
  7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dla osób, których dane dotyczą,
  8. wsparcie w przeprowadzaniu szkoleń z obszaru ochrony danych osobowych dla obecnych i nowo zatrudnionych pracowników
  9. bieżące wsparcie pracowników NIW-CRSO w zakresie przetwarzania danych osobowych – konsultacje z pracownikami w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa IT, w szczególności współpraca z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo informacji, środowisko teleinformatyczne oraz z właścicielami procesów, biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych.

Liczba osób zatrudnionych wynosi 32 osoby. Łączna liczba planowanych osób zatrudnionych do końca 2018 r. to 60.

Na dole strony link do zapytania ofertowego. W przypadku zainteresowania realizacją usługi, prosimy o przesłanie do 2 sierpnia 2018 r. oferty obejmującej informacje wskazane w załączonym zapytaniu (pkt IV).

Informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.