Zarejestruj się na konferencję!

16 listopada, 2018

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach” – rejestracja

Zapraszamy do udziału w spotkaniu ponad 350 praktyków, teoretyków, a przede wszystkim pasjonatów 3. sektora, które odbędzie się 29 i 30 listopada. Tym wydarzeniem uświetnimy obchody pierwszej rocznicy powstania NIW-CRSO. Zobaczcie, jak wygląda ramowy program konferencji.

Co? Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach”
Kiedy? czwartek-piątek, 29-30 listopada 2018 r.
Gdzie? Filharmonia Narodowa / Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Rejestracja na stronie: www.konferencjaniw.pl

Konferencja będzie trwała dwa dni, każdego dnia rozpocznie się o godz. 9:30 i zakończy o godz. 17:30. Pierwszego dnia konferencji wieczorem zapraszamy na uroczystą Galę urodzinową NIW-CRSO, która odbędzie się w Teatrze Królewskim. O udziale w konferencji i zaproszeniu na Galę decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy program zakłada następujący przebieg:

Dzień 1 (czwartek, 29 listopada 2018):

 • 9:00-9:30 Rejestracja
 • 9:30-9:45 Otwarcie konferencji i przywitanie gości
 • 9:45-10:15 Wystąpienie otwierające
 • 10:15-12:00 Debata otwierająca: „Społeczeństwo obywatelskie odpowiedzialne za państwo”
 • 12:00-12:30 Przerwa
 • 12:30-14:00 Panele dyskusyjne (sesja A)
 • 14:00-15:30 Obiad
 • 15:30-17:00 Panele dyskusyjne (sesja B)
 • 17:00-17:30 Gość specjalny – prof. em. Leslie Lenkowsky: Amerykańskie programy wspierania służby wolontariackiej”
 • 19:30-23:00 Gala urodzinowa NIW-CRSO

Dzień 2 (piątek, 30 listopada 2018):

 • 9:00-9:30 Rejestracja
 • 9:30-9:45 Otwarcie II dnia konferencji
 • 9:45-10:15 Wystąpienie otwierające – prof. Krystyna Chałas „Człowiek w świecie wartości – budowanie podstaw aksjologicznych społeczeństwa obywatelskiego”
 • 10:15-12:00 Debata otwierająca: „Europejska wspólnota ducha aksjologiczną podstawą kształtowania się zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego”
 • 12:00-12:30 Przerwa
 • 12:30-14:00 Panele dyskusyjne (sesja C)
 • 14:00-15:30 Obiad
 • 15:30-17:00 Panele dyskusyjne (sesja D)
 • 17:00-17:30 Zakończenie konferencji