Żegnamy Tomasza Sadowskiego

31 grudnia, 2019

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego społecznika, współzałożyciela poznańskiej Fundacji Barka, Tomasza Sadowskiego.

Z wykształcenia psycholog, od wielu lat pomagał ludziom w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Razem z żoną Barbarą, również psychologiem, założył Fundację Wzajemnej Pomocy Barka, która „prostuje ludzkie ścieżki” poprzez aktywną resocjalizację i wsparcie w powrocie na rynek pracy „zapomnianych oraz niechcianych” członków społeczeństwa.

Działalność Barki jest oparta na kulturze solidarnych relacji międzyludzkich i społecznych, których podstawą jest wzajemna pomoc. W tym roku Fundacja obchodziła swoje 30-lecie. Przez lata działania w Fundacji wypracowany został komplementarny system pomocy osobom wykluczonym społecznie i zmarginalizowanym, który obejmuje m.in. program domów wspólnotowych czy program tworzenia nowych miejsc pracy i spółdzielni socjalnych dla osób długotrwale bezrobotnych.

Tomasz Sadowski całym swoim życiem pokazywał, co to znaczy być społecznikiem i co to znaczy odpowiedzialnie pomagać innym. Pozostawił po sobie bezcenną spuściznę.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i przyjaciołom Ś.P. Tomasza Sadowskiego.