Zgłoś kandydata do Nagrody Instytutu De Republica!

13 kwietnia, 2023

Rusza druga edycja konkursu Instytutu De Republica, którego głównym założeniem jest promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową są inspiracją dla młodych pokoleń.

 

Konkurs o „Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych” obejmuje trzy kategorie: nauki humanistyczne, społeczne oraz działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Dodatkowe, odrębne wyróżnienie stanowi Nagroda specjalna za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.

 

Na Nagrodę składają się: statuetka, nagroda pieniężna oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica.

 

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy na wczesnym etapie kariery wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz posiadają istotny dorobek naukowy. Podstawowe kryteria to:

 

  • co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych,
  • osoby do 40. roku życia

 

Przyjmowanie kandydatur do konkursu potrwa do 25 lipca.

 

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu oraz listę wymogów niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia kandydatury, a także wszystkie dokumenty, znajdują się w zakładce „Nagroda IDR”.

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Nagrody można uzyskać pod adresem: nagroda@iderepublica.pl

 

II edycja konkursu o Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych została objęta honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego.