Znamy laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską

26 listopada, 2021

25 listopada, podczas I dnia konferencji dorocznej NIW-CRSO, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości”, poznaliśmy laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską nt. społeczeństwa obywatelskiego.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszej pracy i rozprawy, które powstały w dziedzinie nauk społecznych i zostały poświęcone takim zagadnieniom jak: współczesne społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy. Konkurs został objęty patronatem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

 

 

Uczestnikami konkursu byli absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili odpowiednio pracę magisterską lub rozprawę doktorską w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2021 r.

 

 

Nagrody zostały przyznane przez składającą się z 12 osób Kapitułę Konkursu, której przewodniczył Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO. Wszyscy członkowie tego gremium wyróżniają się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem w zakresie społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Na konkurs wpłynęło 16 prac magisterskich i 9 rozpraw doktorskich. Przyznając nagrody, Kapituła brała pod uwagę merytoryczną jakość prac, ich nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski.

 

 

Podczas uroczystości ogłoszenia wyników konkursu prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO wręczyli laureatom oraz wyróżnionym pamiątkowe statuetki i dyplomy.

 

 

W kategorii „Najlepsza praca magisterska poświęcona społeczeństwu obywatelskiemu” przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I miejsce: mgr Damian Bączkiewicz za pracę pt. „Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – krytyka obecnego modelu”, napisaną pod kierunkiem prof. Pawła Borszowskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

II miejsce: mgr Karolina Codogni za pracę pt. „Budżet obywatelski na szczeblu samorządowym (na przykładzie Szczecina, Katowic oraz Lublina w latach 2016-2020)”, napisaną pod kierunkiem prof.  Janiny Beaty Kotlińskiej na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

III miejsce: mgr Karolina Łuszcz za pracę pt. „Rola wizerunku w organizacjach pozarządowych”, napisaną pod kierunkiem dr Anny Kwiecień na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Wyróżnienia:

mgr Katarzyna Boroń za pracę pt. „Wpływ konkursu grantowego FIO Małopolska Lokalnie 2014-2019 na rozwój społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w powiecie wielickim”, którą napisała pod kierunkiem prof. Doroty Murzyn na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

mgr Katarzyna Kaczmar za pracę pt. „Inteligencje wielorakie lidera harcerskiego w realizacji zadań statutowych organizacji”, którą napisała pod kierunkiem prof. Kazimierza Dziubka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 

W kategorii „Najlepsza rozprawa doktorska poświęcona społeczeństwu obywatelskiemu” przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I miejsce ex-aequo:

dr Joanna Woźniczka za rozprawę doktorską pt. „Współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami w Polsce na przykładzie fundacji i stowarzyszeń”. Rozprawa została napisana pod kierunkiem prof. Marcina Geryka na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

 

dr Ewelina Wojciechowska za rozprawę doktorską pt. „Zasady funkcjonowania organizacji strażniczych w Polsce”. Rozprawa została napisana pod kierunkiem prof. Michała Strzeleckiego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

III miejsce: dr Joanna Jękot-Łaźniak za rozprawę doktorską pt. „Badanie kompetencji przywódczych w organizacjach pozarządowych”, którą napisała pod kierunkiem prof. Andrzeja Czajowskiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Wyróżnienia:

dr Jolanta Grębowiec za pracę pt. „Konstruowanie tożsamości społecznej wolontariuszy Narodowej Służby Ochrony Cywilnej we Włoszech. Studium socjologiczne”, którą napisała pod kierunkiem prof. Jana Maciejewskiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

dr Michał Mółka za pracę pt. „Działalność filantropijna w Polsce – zagadnienia administracyjnoprawne”, którą napisał pod kierunkiem prof. Czesława Martysza i promotora pomocniczego dr Magdaleny Strożek-Kucharskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!