Znamy skład jury konkursu na logotypy!

17 sierpnia, 2018

Profesorowie ASP, eksperci designu i grafiki, doświadczeni działacze organizacji pozarządowych – oni wszyscy znaleźli się w jury konkursu na logotypy programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 10-osobowa komisja dokona ostatecznej oceny nadesłanych prac konkursowych.

Skład jury:

 • Wojciech Boberski – wiceprezes Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, pracownik Instytutu Sztuki PAN,
 • dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP – prorektor ds. inwestycji ASP w Warszawie,
 • prof. zw. Błażej Ostoja Lniski – dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie,
 • Miłosz Lodowski – designer i dyrektor kreatywny, współwłaściciel agencji MxM Production House,
 • Marek Oleksicki – rysownik, autor komiksów, w tym m.in. „Bradl”,
 • Piotr Krygiel, zastępca dyrektora NIW,
 • Stefan Kołucki, przedstawiciel Biura FIO NIW,
 • Barbara Mazurkiewicz-Białęcka, przedstawicielka Biura Komunikacji i Promocji NIW,
 • Małgorzata Misztela, przedstawicielka Biura Programu Korpus Solidarności NIW,
 • Mateusz Werpachowski, przedstawiciel Biura Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (PROO, program harcerski) NIW.

Nabór prac do konkursu trwa jeszcze do 20 sierpnia 2018 r. Po tym terminie w ramach preselekcji wybierzemy maksymalnie 20 prac, które następnie zostaną przekazane do oceny jury. To ono będzie miało ostateczny głos w sprawie wyboru zwycięskiej pracy. Wyłoni ją przydzielając punkty według następujących kryteriów:

 • kryterium kreatywności i estetyki: 0-22 punktów;
 • kryterium funkcjonalności (w tym także możliwości technicznych eksploatacji projektów zawartych w pracy konkursowej): 0-22 punktów;
 • kryterium czytelności i przejrzystości przekazu: 0-26 punktów.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi przed 20 września 2018 r. Więcej informacji o konkursie: niw.gov.pl/konkurs