Zobacz finałowe prace w konkursie na logotypy!

4 września, 2018

Termin ogłoszenia zwycięskiej pracy w konkursie na logotypy programów realizowanych przez NIW-CRSO zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem poniżej prezentujemy 20 prac, które przeszły do kolejnego etapu konkursu, po uzyskaniu pozytywnej oceny przez jury wg następujących kryteriów:

 • kreatywności i estetyki,
 • funkcjonalności,
 • czytelności i przejrzystości przekazu.

Kolejny etap konkursu to ocena przez jury – komisję konkursową, która składa się z profesjonalistów zajmujących się grafiką, designerów, naukowców i artystów, a także działaczy organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli NIW-CRSO. Członkowie jury:

 • Wojciech Boberski – wiceprezes Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, pracownik Instytutu Sztuki PAN,
 • dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP – prorektor ds. inwestycji ASP w Warszawie,
 • prof. zw. Błażej Ostoja Lniski – dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie,
 • Miłosz Lodowski – designer i dyrektor kreatywny, współwłaściciel agencji MxM Production House,
 • Marek Oleksicki – rysownik, autor komiksów, w tym m.in. „Bradl”,
 • Piotr Krygiel, zastępca dyrektora NIW,
 • Stefan Kołucki, przedstawiciel Biura FIO NIW,
 • Barbara Mazurkiewicz-Białęcka, przedstawicielka Biura Komunikacji i Promocji NIW,
 • Małgorzata Misztela, przedstawicielka Biura Programu Korpus Solidarności NIW,
 • Mateusz Werpachowski, przedstawiciel Biura Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (PROO, program harcerski) NIW.

Ostateczny wynik – zwycięską pracę ogłosimy w najbliższy czwartek, 6 września.