Zorganizuj z nami Obóz Wolontariat 2024. Dodatkowe punkty dla NGO-sów w procedurze zapytań ofertowych!

18 kwietnia, 2024

KORPUS WOLONTARIAT 2024

Narodowy Instytut Wolności to nie tylko konkursy grantowe! NGOs otrzymają 5 punktów więcej niż firmy w procedurze zapytań ofertowych!

 

 

Zaczynamy od zapytania na organizację obozu letniego. Już po raz trzeci NIW-CRSO przygotowuje obóz dla wolontariuszy Korpusu Solidarności!

 

W tym roku zwiększamy skalę organizacji obozu i zaprosimy 70-ciu wolontariuszy, którym w ten sposób chcemy podziękować za ich zaangażowanie w działania ochotnicze i przygotować ich do skutecznej pracy na rzecz swoich społeczności lokalnych. To innowacyjne, pełne inspiracji wydarzenie, stwarzające przestrzeń do nawiązania wielu znajomości mogących zaowocować rozwijaniem ogólnopolskiej sieci wolontariatu. Jego celem jest integracja uczestników, wymiana doświadczeń, zdobycie nowej wiedzy oraz oczywiście wypoczynek. Planujemy nie tylko ciekawe zajęcia edukacyjne dla wolontariuszy, ale również integrację i aktywności w terenie.

 

Przygotowując wydarzenie, zależy nam na zaangażowaniu w jego realizację podmiotów 3 sektora i między innymi do Was kierujemy propozycję złożenia oferty. Wybrany podmiot zorganizuje całą logistykę wydarzenia. Zależnie od prowadzonej działalności i postanowień statutowych organizacja może zrealizować zadanie w ramach działalności gospodarczej lub odpłatnej.

 

Zgłaszajcie się – poniżej link do zapytania ofertowego.

 

https://niw.gov.pl/bip/zamowienia/zapytanie-ofertowe-organizacja-obozu-wolontariat-2024/