Życzenia Dyrektora NIW-CRSO Wojciecha Kaczmarczyka na Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego, 2024

Szanowni Państwo!

Druhny i Druhowie!

 

z okazji Dnia Myśli Braterskiej, pragnę złożyć wszystkim harcerkom i harcerzom, skautkom i skautom, zuchom, instruktorkom i instruktorom Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Skauci Króla, Stowarzyszenia Harcerskiego, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Royal Rangers Polska, Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”, Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie, Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju, najserdeczniejsze życzenia pomyślności, niezapomnianych przygód oraz pokoju. Życzę, aby Wasza bezcenna służba, którą pełnicie w duchu miłości do Ojczyzny, dostarczała Wam satysfakcji i radości. Aby była źródłem natchnienia i siły do nieustannego czynienia dobra oraz osobistego rozwoju.

 

Dzień Myśli Braterskiej to dzień urodzin założycieli skautingu Roberta Baden-Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell. Ma on przypominać o jednym z najważniejszych założeń ruchu skautowego: braterstwie wszystkich skautów na świecie. Dzień Myśli Braterskiej powinien być także szczególnym znakiem obecności środowisk harcerskich w życiu narodu i społeczności lokalnych oraz okazją do podziękowania za obecność munduru harcerskiego i wszystkich młodych, których go z dumą noszą w przestrzeni publicznej i za wierną służbę Polsce, za poświęcenie w trudnych chwilach, za pomoc potrzebującym. Niech więzy braterstwa zawsze Was łączą, dając wsparcie i siłę w trudnych chwilach.

 

Od 2018 roku organizacje harcerskie i skautowe w Polsce uczestniczą we wspólnych przedsięwzięciach pod znakiem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. ROHiS jest pierwszym programem, którego celem jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego całego ruchu harcerskiego i skautowego w Polsce. Niech w dalszym ciągu zaangażowanie w Program przynosi dobre owoce dla samych organizacji, przyczynia się do upowszechnienia ruchu harcerskiego i skautowego w naszym kraju, stwarza przestrzeń do wychowania jak najszerszych grup dzieci i młodzieży w duchu służby Polsce i rozwoju osobistego opartego na ideałach ruchu harcerskiego.

 

Niech Wasza droga harcerska będzie pełna wyzwań, nauki i radości, a harcerskie ideały przyświecają Waszemu życiu i będą drogowskazami podczas dalszej pracy nad sobą, dla dobra drugiego człowieka oraz społeczeństwa obywatelskiego w celu zmieniania świata na lepsze.

 

Z wyrazami szacunku,
Czuwaj!

Dyrektor NIW-CRSO

Wojciech Kaczmarczyk