Przejdź do treści Wyszukiwarka KontaktWyniki wyszukiwania


4 grudnia, 2023

W dniach 26 listopada – 2 grudnia w Gdyni Małym Kacku miało miejsce niezwykłe wydarzenie – Ósmy Przegląd Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna Kurtyna 2023. Uczestnicy przez kilka dni mogli obserwować teatralne zmagania szesnastu Finalistów z całej Polski. Intensywne dni wypełnione występami i wydarzeniami towarzyszącymi zakończyła 2 grudnia Wielka Gala Finałowa. Galę uświetnił koncert Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego im. D.


1 grudnia, 2023

Nakreślenie portretu polskiego społeczeństwa obywatelskiego po 20 latach od upadku komunizmu na I Kongresie „Polska Wielki Projekt” w 2011 r. w Warszawie zaowocowało pogłębioną diagnozą sytuacji trzeciego sektora oraz próbą naszkicowania wizji pożądanych zmian i barier rozwojowych. Tekst na ten temat został opublikowany w kwartalniku „Trzeci Sektor”. Niedługo potem w Radzie Programowej Prawa i Sprawiedliwości, na czele której stanął Piotr


30 listopada, 2023

W numerze 5 periodyku przybliżamy działalność Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila – beneficjenta Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO w Priorytecie 2a, który w 2022 roku zakończył realizację zadania publicznego mającego na celu przygotowanie organizacji do budowy kapitału żelaznego. W niniejszym numerze zapoznasz się również z głównymi założeniami PROO 2b, który stawia za cel dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych. Kapitał Żelazny nr 5
30 listopada, 2023

Termin naboru wniosków w konkursie PROO 5, edycja 2023 wydłużony do 14 grudnia 2023, godziny 14:00!   W związku z niewykorzystaniem pełnej alokacji środków na rok 2023 w ramach Priorytetu 5 PROO, edycja 2023, Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków w konkursie dnia 14 grudnia, do godziny 14:00.


30 listopada, 2023

28 listopada, podczas pierwszego dnia konferencji dorocznej NIW-CRSO – która w tym roku odbyła się pod hasłem „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku ”– ogłoszono laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską nt. społeczeństwa obywatelskiego.   Nagrody zostały przyznane przez składającą się z 14 osób Kapitułę Konkursu, której przewodniczył Wojciech Kaczmarczyk,


29 listopada, 2023

6. konferencja pt. „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku” dobiegła końca. Ostatni dzień upłynął pod znakiem paneli dyskusyjnych oraz seminarium PROO dla think tanków.   Środowe spotkanie rozpoczął cykl paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich dotyczył „5 lat ustawy o KGW – bilans zmian”, a poprowadził go Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący grupy roboczej ds. organizacji


29 listopada, 2023

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach tegorocznego konkursu. Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować zadania mające na celu promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski. W konkursie złożono łącznie 43 wnioski wszystkie zostały skierowane do oceny merytorycznej.   W ramach Priorytetu 1


29 listopada, 2023

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, edycja 2024. Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować zadania mające na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życiu publicznym. W konkursie złożono łącznie 290 ofert. W ramach Priorytetu 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach – dofinansowanie uzyska 17 ofert.


28 listopada, 2023

Drugi dzień konferencji „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku” dobiegł końca. Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w licznych panelach dyskusyjnych, debacie, a także wręczeniu nagród w ramach „Konkursu na najlepsza pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”.   Zanim rozpoczęły się oficjalne wydarzenia głos zabrał Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO, który powitał wszystkich gości,


Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare