Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.  Raport z badania
Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r. Raport z badania

W raporcie przedstawiono zmianę skali finansowania organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r. Publikacja bazuje na badaniu, którym objęło wszystkie JST w Polsce. Przedsięwzięcie polegało na porównaniu środków finansowych zaplanowanych w programach współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego w sferze realizacji zadań publicznych obowiązujących w 2020 r. i 2021 r. Programy współpracy na rok 2020 na ogół były przyjmowane pod koniec pod koniec 2019 r., czyli jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, natomiast programy na 2021 r., formułowane były już w realiach pandemii.

Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r. Raport z badańFinansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r. Raport z badań


PDF.png 0.02GB