Folk High Schools and Active Citizenship in Europe
Folk High Schools and Active Citizenship in Europe

Projekt Promociti bada i rozwija sposoby, w jakie szkoły ludowe i podobne instytucje edukacji dla dorosłych mogą dostarczać zasoby i działać jako punkty skupienia dla zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Projekt obejmuje szkoły ludowe z Austrii i Szwecji oraz stowarzyszenia szkół ludowych i edukacji dorosłych w Hiszpanii, Polsce, Austrii i Niemczech. Pierwszym krokiem w projekcie jest niniejsze badanie jakościowe.

UNIWERSYTETY LUDOWE