Kapitał Żelazny nr 4
Kapitał Żelazny nr 4

W numerze 4 periodyku, w ramach wymiany dobrych praktyk, znajduje się opis zadania realizowanego w ramach Priorytetu 2a PROO przez Fundację WiseEuropa w zakresie podjętych działań zmierzających do budowy kapitału żelaznego.