Kapitał Żelazny nr 5
Kapitał Żelazny nr 5

W numerze 5 periodyku przybliżamy działalność Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila – beneficjenta Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO w Priorytecie 2a, który w 2022 roku zakończył realizację zadania publicznego mającego na celu przygotowanie organizacji do budowy kapitału żelaznego.

W niniejszym numerze zapoznasz się również z głównymi założeniami PROO 2b, który stawia za cel dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych.