Odporność i rozwój? Polski sektor obywatelski po 20 latach obowiązywania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Odporność i rozwój? Polski sektor obywatelski po 20 latach obowiązywania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jest to publikacja w której autorzy podjęli próbę bilansu działalności instytucji wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Redaktorzy zaprosili do współpracy znawców problematyki społeczeństwa obywatelskiego, zajmujących się wieloma aspektami samoorganizacji obywatelskiej.

Należy podkreślić, że zawarte w tej publikacji teksty w większości podkreślają zaistniały fakt istotnego wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzone reformy prawnoustrojowe i programowe znacząco przyczyniły się do wzmocnienia sektora obywatelskiego i zwiększenia jego podmiotowości. Rządowe programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego efektywnie dostarczyły fundusze organizacjom pozarządowym, szczególnie mniejszym i mniej doświadczonym, co przyczyniło się do większego równouprawnienia pomiędzy organizacjami w sektorze. Mamy zatem do czynienia z istotną i ważną dla trzeciego sektora publikacją, która z pewnością znajdzie swoje grono odbiorców i przyczyni się do pogłębienia refleksji nad problematyką trzeciego sektora.