Prawo dostępu do informacji publicznej. Praktyczny poradnik i analiza orzecznictwa. Kompendium wiedzy: prawa obywatela a samorząd terytorialny
Prawo dostępu do informacji publicznej. Praktyczny poradnik i analiza orzecznictwa. Kompendium wiedzy: prawa obywatela a samorząd terytorialny

Opracowanie zbiorowe pod redakcją Tymoteusza Zycha i Olafa Szczypińskiego

Zapotrzebowanie na społeczną kontrolę władzy przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne spowodowało, że przygotowane zostało Kompendium Wiedzy, którego podstawowym celem jest wyposażenie wskazanych podmiotów w praktyczne narzędzia służące dostępowi do informacji publicznej. Zawiera ono opis procedury ubiegania się o dostęp do informacji publicznej wraz z wyjaśnieniami podstawowych problemów, na które mogą natrafić osoby realizujące prawo do informacji, analizę orzecznictwa oraz zbiór dobrych praktyk. Praktyczny charakter Kompendium może okazać się również pomocny dla organów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Kontrola społeczna i medialna działalności urzędników i polityków może stanowić skuteczną prewencję przestępstw dokonywanych przez władzę publiczną. Działania takie mają szczególne znaczenie na poziomie samorządu terytorialnego, gdzie zażyłości między władzą publiczną, a np. mediami lokalnym uniemożliwiają skuteczną kontrolę działania władzy. Korupcja, a szerzej przestępstwa będące skutkiem nadużycia pełnionej funkcji publicznej nadal stanowi poważny problem społeczny w Polsce. Jednocześnie bardzo trudno jest ocenić wysokość strat jakie ponosi majątek publiczny w skutek dokonania niekorzystnych rozporządzeń mieniem, motywowanych majątkowymi pobudkami, nepotyzmem lub kumoterstwem. Dlatego skuteczne przeciwdziałanie przestępczości wymaga nie tylko sprawnych organów powołanych w tym konkretnym celu, ale także świadomych przysługujących im praw obywateli, w tym w sposób szczególny tych, którzy zrzeszają się i organizują w różnych formach działalności społecznej. Żywimy nadzieję, że Kompendium Wiedzy, które oddajemy w ich ręce przyczyni się do zmniejszenia patologii i poprawi przejrzystość władzy publicznej, a tym samym pozwoli przeciwstawić się naruszeniom prawa.

 

Ze wstępu do książki