Uniwersytet Ludowy XXI wieku. Przewodnik metodyczny
Uniwersytet Ludowy XXI wieku. Przewodnik metodyczny

Oddajemy do rąk Czytelników wieloautorską publikację pt. „Uniwersytety ludowe XXI wieku. Poradnik metodyczny”. Stanowi ona trzeci tom serii wydawniczej Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych „Metoda uniwersytetów ludowych” w ramach Programu Wspierania Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Tak więc książka jest kontynuacją wątków podjętych w poprzednich dwóch należących do tego cyklu pozycjach. Przygotowali ją w dużej mierze praktycy związani z uniwersytetami ludowymi (dale też jakoUL) z Polski i z innych krajów europejskich, w których te instytucje edukacyjno-wychowawcze uzyskały popularność i znaczenie, a więc z Austrii, z Danii,z Finlandii, z Niemiec, z Norwegii i ze Szwecji.

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetow Ludowych