Współczesne Polskie Uniwersytety Ludowe w perspektywie organizacyjno-metodycznej
Współczesne Polskie Uniwersytety Ludowe w perspektywie organizacyjno-metodycznej

Oddajemy do rąk Czytelników kolejną książkę z cyklu publikacji dotyczących organizacyjno-metodycznych założeń funkcjonowania uniwersytetów
ludowych przygotowanych przez Federację Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Tym razem prezentujemy zagadnienia odnoszące się do dzisiejszej działalności polskich uniwersytetów ludowych.

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetow Ludowych