II i III dzień IX edycji OFIP. Liczne sesje oraz powołanie Adeli Gąsiorowskiej na zastępcę dyrektora NIW-CRSO

1 lipca, 2024

OFIP 2024 dzień 2 i 3

Liczne sesje poświęcone ważnym kwestiom dotyczącym organizacji samorządowych, wypełniły kolejne dwa dni IX Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP). Nie zabrakło wymiany doświadczeń, ciekawych spostrzeżeń, ale również ważnych informacji. Jedną z nich było powołanie Adeli Gąsiorowskiej na zastępcę dyrektora NIW-CRSO. Komunikat podczas czwartkowej sesji przekazał Marek Krawczyk, wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Drugiego dnia OFIP odbyło się kilka bloków sesji równoległych, a także sesja plenarna „Społeczeństwo obywatelskie – relacje z władzą”, która była poświęcona ważnym tematom dotyczącym organizacji samorządowych, m.in. wyzwaniom w kwestii współpracy z władzą. Jednym z panelistów sesji był Marek Krawczyk wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego. Marek Krawczyk poinformował o powołaniu trzech zespołów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Zespole uproszczeń prawnych, wolontariatu i aktywizmu, a także partycypacji i dialogu obywatelskiego, które już rozpoczęły swoje prace. Wspomniał również o osiągnięciach, szczególnie w kwestii procedur wyboru Rady NIW-CRSO, które były transparentne, uwzględniały kompetencje, doświadczenie i wiedzę o sektorze kandydatów, a także brały pod uwagę głos organizacji pozarządowych. Przypomniał również, że po raz pierwszy w Radzie NIW-CRSO przeważają przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Opowiedział także o konkursie na dyrektora NIW-CRSO oraz Michale Braunie, który będzie kierował Instytutem. Poinformował również, że Michał Braun zwrócił się do Ministra ds. Społeczeństwa Obywatelskiego z wnioskiem, aby na zastępcę dyrektora NIW-CRSO została powołana Adela Gąsiorowska, która rozpocznie pracę w Instytucie w połowie sierpnia i będzie pełniła funkcję zastępcy wraz z Andrzejem Rybus-Tołłoczko.

 

Podczas wystąpienia Marek Krawczyk przypomniał także o trwającym naborze do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie UE oraz zachęcił do udziału w naborze. Opowiedział również o uproszczeniach dotyczących działalności stowarzyszeń i fundacji oraz o konsultacjach związanych  z rozporządzeniem dotyczącym wzoru oferty zadania publicznego, które zostaną uruchomione w przyszłym tygodniu. Przekazał też informacje o zmianach ekspertów w NIW-CRSO i ogłoszonym nowym naborze.

 

– Moją osobistą ambicją, którą dzielę z Panią Minister Agnieszką Buczyńską i całym zespołem, jest przygotowanie dużej, zasadniczej nowelizacji przepisów ustawy „o pożytku”. Mamy świadomość, że to jest proces trudny, jest wiele oczekiwań. 20 lat minęło, wiele rzeczy jest do zmiany. Liczę w tej sytuacji bardzo na zespół ds. uproszczeń, który działa w KPRM. Chciałbym, żeby pracował szybko i dynamicznie. Natomiast mam też świadomość, że te zmiany wymagają miesięcy i myślę, że takim realnym terminem jest 2026 rok (…). Być może są kwestie, jeszcze na etapie najbliższych miesięcy, które dałoby się zmienić. Mówię tu o takich rzeczach, bez których nie możemy już żyć i funkcjonować – podkreślił Marek Krawczyk.

 

My też przekonujemy, że wsparcie dla NGO jest konieczne, ale właśnie ucząc się na błędach popełnionych w programach w ostatnich latach. Musimy pamiętać o tym, żeby po pierwsze instytucjonalnie wspierać organizacje, które już mają jakiś dorobek, ludzi, którzy pokazali, że robią więcej niż tylko projekt od czasu do czasu (…), że to jest wsparcie organizacji, które mają szansę to wsparcie instytucjonalne wykorzystać na rzecz lokalną, regionalną czy krajową przez lata. Ta inwestycja nam wszystkim się opłaci – powiedział Michał Braun, dyrektor NIW-CRSO w trakcie popołudniowej sesji „Wsparcie instytucjonalne organizacji społecznych – potrzeby, oczekiwania i możliwości”.

 

Podczas trzeciego dnia wydarzenia odbyła się sesja zorganizowana przez NIW-CRSO pt. „Bez(cenni) wolontariusze – jak budować i co powinien zapewniać system gwarantowanych przez państwo świadczeń i benefitów dla wolontariuszy?”. W sesji z ramienia Instytutu wziął udział Michał Braun dyrektor NIW-CRSO oraz Miłosz Ukleja, ekspert z Korpusu Solidarności. Z kolei na stoisku Instytutu, można było uzyskać informacje na temat programów, którymi zarządza NIW-CRSO.

 

W godzinach porannych Michał Braun dyrektor NIW-CRSO oraz Andrzej Rybus-Tołłoczko prosto z OFIP, przekazali również informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu Partnerstwo dla Wolontariatu, edycja 2024.