Komunikat ws. realizacji Programu PROO edycja 2024

15 kwietnia, 2024

PROO KOMUNIKAT

PROO 1a

W związku z zatwierdzeniem przez Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Przewodniczącą Komitetu ds. Pożytku Publicznego zmiany planu finansowego Rządowego Programu PROO oraz otrzymaniem pozytywnej opinii zmian przez właściwe instytucje: Sejmową Komisję Finansów Publicznych oraz Ministra Finansów dofinansowane „warunkowo” wnioski w ramach edycji 2024 konkursu PROO w Priorytecie 1a zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

 

Decyzja Pani Minister Agnieszki Buczynskiej pozwoli na dofinansowanie dodatkowych 14 wniosków w ramach konkursu. Dziękujemy!

 

Z organizacjami w najbliższych dniach skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji, oraz prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznanej kwoty dotacji.

PROO 2a

W celu prawidłowej realizacji założeń Programu PROO, w tym w zakresie przygotowania organizacji do budowania początkowych kapitałów żelaznych w roku 2024, NIW-CRSO zaplanował realizację szeregu działań mających na celu przygotowanie organizacji do realizacji skutecznych działań w kolejnych edycjach Programu.

 

W tym roku zorganizowane zostanie wydarzenie dotyczące tematyki kapitałów żelaznych, a także przygotowana już została darmowa publikacja informacyjno-edukacyjna na przedmiotowy temat:

 

 

Kapitały Żelazne