Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030 Edycja 2021

26 kwietnia, 2021

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021–2030 Edycja 2021.

 

Głównym celem Programu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w Unii Europejskiej i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski oraz kształtowanie dyplomacji publicznej.

 

Przedmiotem konkursu jest umożliwienie stworzenie sieci MDS, dysponującej wysokiej jakości ofertą programową spójną z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego, podążającą za współczesnymi wyzwaniami społecznymi, kulturowymi  oraz związanymi z  rynkiem pracy i edukacją.

Cele szczegółowe:

  • Rozwój instytucjonalny międzynarodowych domów spotkań i zwiększenie liczby placówek.
  • Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej i skuteczności kształcenia oraz wychowania w międzynarodowych domach spotkań.
  • Wzmocnienie oddziaływania społecznego międzynarodowych domów spotkań.

W Programie wyodrębniono dwa priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań: Priorytet 1 – Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań; Priorytet 2 – Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań.

 

Najważniejsze założenia konkursu:

  • wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach Konkursu wynosi łącznie 8 122 500 zł, w tym 2 707 500 zł w 2021 r., 2 707 500 zł w 2022 r. i 2 707 500 zł w 2023 r.
  • wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane,
  • wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji,
  • rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.

W Konkursie zaplanowana jest następująca alokacja środków na poszczególne Priorytety:

 

Priorytet Alokacja na 2021 rok (zł) Alokacja na 2022 rok (zł) Alokacja na rok 2023 (zł)
1 1 900 000 1 900 000 1 900 000
2 807 500 807 500 807 500
RAZEM 2 707 500 2 707 500 2 707 500

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: mbrodawka@niw.gov.pl do dnia 10 maja 2021 r. włącznie na formularzu, który można pobrać poniżej: