Nabór do Komisji Konkursowej Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030

20 lipca, 2022

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z wyłączeniem tych organizacji, które biorą udział w konkursie, do zgłaszania kandydatów ze strony pozarządowej na członków Komisji Konkursowej  w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, edycja 2022.

 

Nabór do Komisji odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 02/07/2022 Dyrektora NIW-CRSO z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Zgodnie ze wskazanym dokumentem zadaniem Komisji jest dokonanie analizy i oceny złożonych ofert oraz przedłożenie Dyrektorowi NIW-CRSO opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania. Prace Komisji planowane są na pierwszą połowę sierpnia br. i ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną w kraju odbędą się w formule online.

 

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pir@niw.gov.pl do 27 lipca 2022 r. poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy.

 

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy dwa, o wyborze kandydatur zadecyduje Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Załączniki:

 

  1. Kwestionariusz zgłoszeniowy.
  2. Zarządzenie nr 02/07/2022 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030,
    edycja 2022.

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy

 

Zarządzenie nr 02/07/2022 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego