Ogłoszenie o konkursie w ramach Priorytetu PROO 2b

16 sierpnia, 2023

Dyrektor NIW-CRSO zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w edycji 2023-2025 konkursu w ramach Priorytetu PROO 2b: Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych, Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, edycja 2023-2025.

 

Przedmiotem Konkursu jest dofinansowanie początkowego kapitału żelaznego organizacji pozarządowych. Wnioskodawcy przedstawią we wnioskach szczegółowy plan działań mających na celu zebranie środków przeznaczonych na utworzenie początkowego kapitału żelaznego. Po zebraniu wskazanej kwoty przez Wnioskodawcę, NIW-CRSO udzieli dofinansowania do kapitału żelaznego w kwocie równej zebranej przez organizację (nie mniej niż 200.000 zł, nie więcej niż 500.000 zł).

 

Nabór wniosków będzie trwał w okresie od dnia 16.08.2023, godz. 14.00 do wyczerpania środków zaplanowanych na realizację Priorytetu (nie później niż do 30.06.2025).

 

Szczegółowe informacje znajdują się w:

Szczegółowe pytania na temat konkursu można kierować e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl .