Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby NIW-CRSO (1/PN/2019)

27 czerwca, 2019

1/PN/2019 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 45 pozycji asortymentowych materiałów promocyjnych. Zamówienie obejmuje naniesienie projektów graficznych, logo oraz innych oznaczeń na zamawianych materiałach promocyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz dostarczenie zamawianych materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego.

Data publikacji: 27.06.2019 r.

Termin składania ofert: 08.07.2019 r. godz. 11:15