Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
DRUKUJ STRONĘ

Sprawozdania OPP

news.png

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania 1% (1,5%) podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie.

Termin zamieszczenia sprawozdań za 2022 rok minął 17 lipca 2023 roku (z uwagi na to, że w 2023 roku 15 lipca przypadał w sobotę, to liczył się kolejny dzień roboczy, czyli 17 lipca). Jeśli natomiast organizacja ma rok obrotowy organizacji inny niż kalendarzowy, to sprawozdania za 2022 rok zamieszcza 30 listopada 2023 roku.

Jeśli organizacja nie zamieściła w terminie sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, powinna jak najszybciej uzupełnić ten brak.

Po raz pierwszy organizacja zamieszcza sprawozdania za cały rok, w którym sąd przyznał jej status organizacji pożytku publicznego (np. jeśli status otrzymała 8 grudnia 2022 roku, to sprawozdania zamieszcza za cały 2022 rok do 17 lipca 2023 roku albo – gdy jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada 2023 roku).

Po raz ostatni organizacja zamieszcza sprawozdania za rok obrotowy, w którym utraciła status organizacji pożytku publicznego.

grafika zaproszenie na webinarium sprawozdania opp za 2018 rok 28 05 2019 300x300 1

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia webinarium w ramach  Akademii NIW, podczas którego pokazujemy i wyjaśniamy,  jak skutecznie zamieścić sprawozdania za 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe organizacja sporządza zgodnie z zasadami określonymi w  ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120). Począwszy od sprawozdania za 2017 rok organizacje mają możliwość przygotowywania tego sprawozdania wg wzoru z załącznika nr 6 do tej ustawy.

Natomiast w przypadku sprawozdań finansowych za 2021, 2020 oraz 2019 rok zostały przedłużone o trzy miesiące terminy sporządzenia i podpisania oraz zatwierdzenia tych sprawozdań:

Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacja sporządza zgodnie ze wzorem określonym w:

–  jeśli jej przychód za dany rok wynosi do 100 tys. złotych włącznie wypełnia sprawozdania uproszczone, a jeśli powyżej – pełne.

Termin zamieszczenia sprawozdań w bazie upływa 15 lipca roku następującego po roku, za który organizacje składają sprawozdania. Ze względu na to, że 15 lipca przypadał w 2023 roku w sobotę, to faktycznie organizacje miały czas do 17 lipca 2023 roku, czyli do poniedziałku, aby zamieścić sprawozdania za 2022 rok.

 

Natomiast organizacje, których rok obrotowy nie jest taki sam jak kalendarzowy, mają czas do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który składają sprawozdania, czyli sprawozdania za rok obrotowy, który rozpoczął się w 2022  roku (np. rok obrotowy od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku), organizacje zamieszczają do 30 listopada 2023 roku.

wydluzenie terminu sprawozdania OPP 2022

Wyjątkowo sprawozdania za rok 2021 rok organizacje zamieszczały w bazie do 17 października 2022 roku (z uwagi na to, że 15 października 2022 roku przypada w sobotę, termin upływa w najbliższy dzień roboczy, tj. w poniedziałek) ze względu na epidemię COVID-19. Wynika to z § 1 Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2022 rozporządzenia (Dz. U. poz. 797).

 

Jeśli rok obrotowy organizacji jest inny niż kalendarzowy, np. trwa od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku, zamieszcza ona sprawozdania za ten rok obrotowy do 30 listopada 2022 roku.

wydluzenie terminu sprawozdania OPP 2021 1024x1024 1

Wyjątkowo sprawozdania za rok 2020 rok organizacje zamieszczały w bazie do 15 października 2021 roku ze względu na epidemię COVID-19. Wynika to z § 2  rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2021 (Dz. U. poz. 917).

 

Jeśli rok obrotowy organizacji jest inny niż kalendarzowy, np. trwa od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku, zamieszczała ona sprawozdania za ten rok obrotowy do 30 listopada 2021 roku.

Zapraszamy do zamieszczania sprawozdan 2 300x300 1

Wyjątkowo sprawozdania za rok 2019 rok organizacje zamieszczały w bazie do 15 października 2020 roku ze względu na epidemię COVID-19. Wynika to z § 1  rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020 (Dz. U. poz. 906).

 

Jeśli rok obrotowy organizacji jest inny niż kalendarzowy, np. trwa od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku, zamieszczała ona sprawozdania za ten rok obrotowy do 30 listopada 2020 roku.

W przypadku gdy organizacja w terminie nie zamieściła sprawozdań w bazie, powinna to jak najszybciej zrobić, gdyż inaczej Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wystąpi do sądu rejestrowego z wnioskiem o pozbawienie organizacji statusu organizacji pożytku publicznego.

Podstawa prawna

Niw Bip
Sprawozdania OPP
Podmiot udostępniający:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację:
NIW
27 marca, 2021 09:03
Wprowadził informację do BIP:
NIW
27 marca, 2021 09:03
Ostatnio modyfikował:
Martyna Leciak
26 września, 2023 08:30
Historia zmian:

Zaktualizowane 2023-09-26 @ 08:30:04 [aktualna wersja] przez NIW

Zaktualizowane 2023-09-26 @ 08:29:55 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak

Zaktualizowane 2023-09-22 @ 14:33:28 przez Martyna Leciak

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare