Oświadczenie NIW-CRSO po publikacji artykułu w OKO.press

6 kwietnia, 2022

Odnosząc się do nieprawdziwych informacji opublikowanych 5 kwietnia 2022 r. przez OKO.press w artykule pt. „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Rząd się przechwala, samorządy są sceptyczne” informujemy, że w tekście pojawia się wiele opinii, które szerzą fałszywy obraz współpracy pomiędzy polskimi instytucjami, rządem a organizacjami pozarządowymi. W związku z tym publikujemy oświadczenie, które przedstawia poparty faktami stan rzeczy.

 

 

RZĄD PRZYZNAŁ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM 20 MLN ZŁ

 

Dzięki decyzjom Premiera Mateusza Morawieckiego organizacjom pozarządowym przyznano 20 mln złotych z rezerwy budżetu na działania bezpośrednie i wsparcie dla uchodźców.

 

Dotacje otrzymało łącznie 130 organizacji z całej Polski. Posłużą one wsparciu wolontariuszy, zgodnie z postulatami środowisk wolontariackich. Zostaną także przeznaczone na sfinansowanie kosztów koordynacji pracy wolontariuszy na granicy, m.in. w punktach relokacji oraz przy prowadzeniu zbiórek.

 

Środki te ułatwią organizacjom pozarządowym pomoc Ukraińcom także w zakresie nauki języka polskiego (kursy językowe), wsparcia psychologicznego i prawnego oraz przygotowania zawodowego.

 

Dofinansowaniem objęto również projekty zajęć integracyjnych, zwłaszcza dla dzieci oraz działania na rzecz koordynacji działań obywateli i organizacji pozarządowych z systemem wsparcia państwowego, a zwłaszcza ze służbami państwowymi (strażą pożarną, strażą graniczną, policją).

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w wywiadzie Wojciecha Kaczmarczyka, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jakiego 29 marca 2022 r. udzielił Dziennikowi Gazecie Prawnej.

 

 

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI WSPIERA MINI-GRANTAMI

 

W ramach Priorytetu 5 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na wsparcie doraźne, NIW-CRSO do tej pory rozdysponował kwotę 1 073 226,42 zł, z tego na zadania związane z kryzysem uchodźczym na Ukrainie dofinansowano 111 projektów o łącznej wartości 908 134,14 zł.

 

Z tych środków będą sfinansowane takie zadania jak:

 

  • Wsparcie kosztów koordynacji wolontariuszy oraz kosztów obsługi ich działań (np. jedzenie dla wolontariuszy, kamizelki, środki higieniczne);
  • Szkolenia dla wolontariuszy (np. z pierwszej pomocy);
  • Zakup sprzętu do prowadzonych działań, np. namiotów pneumatycznych, pralek do miejsc przyjęcia uchodźców, przyczepek do transportu darów;
  • Sfinansowanie kosztów związanych z transportem darów i uchodźców: paliwo, wyżywienie dla kierowców;
  • Wynagrodzenia dla tłumaczy.

 

Zmieniliśmy także zasady rozliczeń dotacji pozyskiwanych w ramach innych programów wsparcia tak, aby zadania można było elastycznie dostosować do bieżącej sytuacji.

 

Z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 wspierani są wolontariusze skupieni w tych organizacjach. Organizacje harcerskie zaangażowały do tej pory ponad 25 000 wolontariuszy gotowych do podjęcia działań w całym kraju.

 

 

REALIZOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Dostrzegając konieczność pilnych działań na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych i koordynacji zadań, Przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego wystąpił z inicjatywą umożliwienia wojewodom i jednostkom samorządu terytorialnego udzielania dotacji w trybie pozakonkursowym. Decyzje w tej sprawie przyspieszyły i uelastyczniły działania oraz pomogły skutecznie reagować na zmieniającą się sytuację i pojawiające się potrzeby.

 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Od 24 lutego 2022 r. wielokrotnie podkreślaliśmy wielką rolę organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz osób prywatnych, którzy zaangażowali się w akcję pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną. Informacje na ten temat były przedstawiane na stronach internetowych Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, NIW-CRSO, a także podczas oficjalnych wystąpień Wicepremiera Piotra Glińskiego. Należy podkreślić, że Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego jest w stałym kontakcie z przedstawicielami trzeciego sektora i inicjuje działania rządu mające realny wpływ na wsparcie NGO-sów pomagającym uchodźcom.

 

11 marca Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych w KPRM, gdzie rozmawiano na temat wsparcia działań pomocowych prowadzonych przez NGO-sy. Następne spotkanie w tej sprawie zaplanowane jest na 8 kwietnia. Premier Gliński uczestniczył też w posiedzeniu zespołu doraźnego ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy powołanego w ramach Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na bieżąco współpracuje z koordynatorami wyznaczonymi przez wojewodów.

 

Należy też podkreślić, że w ciągu ostatnich pięciu lat został stworzony system wsparcia przez państwo rozwoju organizacji obywatelskich. Powstało sześć nowych programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których rząd wspiera nie tylko realizację zadań publicznych, ale także rozwój organizacji obywatelskich. Oddzielne programy wsparcia skierowane są do organizacji harcerskich, mediów obywatelskich, uniwersytetów ludowych i międzynarodowych domów spotkań. Od 2018 roku NIW przyznał prawie czterem tysiącom organizacji już ponad 600 milionów złotych. Także dzięki tym środkom organizacje mają dziś większe możliwości działania w sytuacjach kryzysowych.