Pierwsze dotacje w PROO 5 2020 już przyznane!

19 marca, 2020

Od końca lutego można składać wnioski o dofinansowanie w Priorytecie 5 Wsparcie doraźne Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2020. Dotychczas środki zostały przyznane 14 organizacjom pozarządowym z całej Polski m.in. na pokrycie pilnych potrzeb remontowych czy na sfinansowanie członkostwa w organizacjach międzynarodowych.

Dzięki dotacji NIW-CRSO stowarzyszenie „Przy stajni” z Namysłowa będzie mogło zakupić halę do przechowywania siana i słomy. Poprzednia wiata została zniszczona podczas lutowych huraganów.  Obecnie pasza dla koni, którymi opiekuje się stowarzyszenie, jest jedynie prowizorycznie przykryta, co grozi jej zniszczeniem.

Pieniądze na remont świetlicy zalanej w wyniku awarii przestarzałej instalacji grzewczej otrzyma również Fundacja z ASPI-racjami z Łodzi. Organizacja od ponad dwóch lat nieodpłatnie opiekuje się 250 dziećmi autystycznymi, prowadząc m.in. szkołę i przedszkole.

PROO 5 to nie tylko wsparcie doraźne na pokrycie nagłych potrzeb zaistniałych w wyniku zdarzeń losowych. Program wspiera również udział organizacji w ważnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych związanych z ich działalnością (Życie publiczne) oraz umożliwia pozyskanie środków na składki członkowskie w organizacjach międzynarodowych (Członkostwo).

Przykładem takiej dotacji w ramach tegorocznej edycji PROO 5, jest wsparcie członkostwa United Nations Association Poland w światowych strukturach tej organizacji. Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce realizuje projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i roli jaką pełni w niej Polska.

Wnioski w ramach programu PROO 5 można składać na bieżąco do 30 listopada tego roku lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację konkursu. .

Więcej szczegółów na https://niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2020/