PROO Priorytet 5 – nadal trwa nabór wniosków!

25 października, 2021

PROO 5 skierowane jest do organizacji, które znalazły się w trudnej sytuacji ograniczającej realizację ich celów statutowych i działalności programowej. W praktyce oznacza to, że Twoja organizacja może otrzymać dotację bez wkładu własnego, na pokrycie niespodziewanych wydatków, kosztów uczestnictwa w wydarzeniach życia publicznego lub kosztów działalności w ramach organizacji międzynarodowej.  

 

Nabór wniosków w ramach konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację konkursu.

 

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

– pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,

– pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,

– pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

 

Wniosek można złożyć wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji.

 

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10:00 – 15:00.

 

Więcej informacji