Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Priorytet 5

news.png

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW PRIORYTET 5 - EDYCJA 2021

Nabór w ramach edycji 2021 PROO 5 trwał od 2021-04-08, godziny 14:00. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 10.000 zł na:

 • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
 • pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Na realizację dotacji w ramach konkursu zaplanowano 2 560 000 zł.

Nabór trwał do 30 listopada br. Złożonych zostało 1456 wniosków. W tym w ramach poszczególnych ścieżek:

 • 1245 – POMOC DORAŹNA,
 • 149 – ŻYCIE PUBLICZNE,
 • 62– CZŁONKOSTWO.

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie na podstawie której do dofinansowania przeznaczono 319 wniosków na łączną kwotę 2 559 935,72 zł, w tym w podziale na poszczególne ścieżki:

 • 2 230 278,82 zł – POMOC DORAŹNA,
 • 236 116,09 zł – ŻYCIE PUBLICZNE,
 • 93 540,81 zł – CZŁONKOSTWO.

Liczba udzielonych dotacji w podziale regionalnym przedstawia się następująco:

 

Województwo                     Liczba dotacji                
dolnośląskie 34
kujawsko-pomorskie 14
lubelskie 15
lubuskie 2
łódzkie 11
małopolskie 30
mazowieckie 58
opolskie 5
podkarpackie 14
podlaskie 10
pomorskie 16
śląskie 44
świętokrzyskie 7
warmińsko-mazurskie 9
wielkopolskie 41
zachodniopomorskie 9

Na rok 2022 zaplanowana został kolejna edycja Priorytetu 5 PROO.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje o zakończeniu naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5 - edycja 2021.

Zgodnie z Regulaminem Priorytet 5  PROO – edycja 2021 wnioski można było składać do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 14:00. W związku z powyższym z dniem 30 listopada 2021 roku, godziną 14:00 następuje zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu.

W najbliższych dniach opublikowane zostaną ostatnie listy podmiotów dofinansowanych oraz podsumowanie naboru w ramach edycji 2021.

Na rok 2022 zaplanowana została kolejna edycja Priorytetu 5 PROO.

Uruchomiliśmy nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.

Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

Środki przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych w ramach Priorytetu 5. wynoszą 2 560 000 zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
 • pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Wniosek można złożyć wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10:00 – 15:00.

Więcej informacji do pobrania

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl

Poniżej prezentujemy listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne:

W przypadku pozostałych wniosków trwa ocena merytoryczna lub są przygotowywane karty ocen dla Wnioskodawców.

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare