Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Priorytet 1a

news.png

Zrównoważony rozwój organizacyjny - wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

Poniżej przedstawiamy wyniku konkursu wniosków pełnych konkurs PROO 1a edycja 2021

W ramach tegorocznego naboru PROO 1a do dofinansowania rekomendowanych zostało 59 wniosków spośród 109, które brały udział w etapie wniosków pełnych konkursu. Próg punktowy pozwalający na otrzymanie dofinansowania wyniósł 97,5 pkt.

 

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wyniosła 28 023 000,00 zł.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji oraz z prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznanej dotacji.

 

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2021 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

Wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych

Nabór wniosków pełnych

Nabór wniosków pełnych rozpocznie się 30 kwietnia o godzinie 16.00 i będzie trwał dwa tygodnie – do dnia 17 maja, do godziny 12.00. Nabór odbywa się przez  System Obsługi Dotacji.

 

W pierwszym tygodniu naboru zorganizowane zostanie webinarium dla organizacji, których wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

Publikujemy zestawienie odwołań od oceny formalnej

Poniższe zestawienie uwzględnia pozytywne rozpatrzenie przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego odwołania złożonego przez jednego z wnioskodawców.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji wyników oceny formalnej (do dnia 03 marca 2021 roku). Odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu przez NIW-CRSO bez badania jego zasadności. Odwołanie wnosi się przy użyciu Systemu Obsługi Dotacji.

Startuje Priorytet 1a PROO, Edycja 2021!

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2021.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota przeznaczona na dotacje na okres 3 lat w tej edycji konkursu to ponad 28 mln zł.

W 2021 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 8 029 000zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w tym roku, wynoszą odpowiednio 8 000 000 zł w 2022 r. i 12 000 000 zł w 2023 r.

Wnioski można składać od 1 lutego 2021 r. od godz. 14.00 do 22 lutego 2021 r. do godz. 14.00 poprzez  System Obsługi Dotacji.

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 700 tys. zł.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO na stronie www.niw.gov.pl, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare