Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Priorytet 1b

news.png

Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu PROO 1B:

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowaniaWnioski, które otrzymały najwyższą ocenę punktową tj. 89,5 pkt lub więcej.


PDF.png 0.59MB
Lista wniosków odrzuconych Wnioski niezakwalifikowane do realizacji ze względu na negatywną ocenę merytoryczną.


PDF.png 0.59MB
Lista wniosków rezerwowychWnioski niezakwalifikowane do realizacji ze względu na brak środków.


PDF.png 0.60MB

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wyniosła w 2021 r.: 500 000,00 zł, w 2022 r.: 500 000,00 zł i w 2023 r.: 500 000,00 zł.

 

Informujemy, że z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji oraz prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznaje dotacji.

 

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2021 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

 

Zarządzenie w sprawie powołania panelu ekspertów w celu dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie organizowanym w ramach PROO Priorytet 1b.

Wyniki oceny formalnej

Zgodnie z Regulaminem konkursu PROO 1b 2020 Wnioskodawcom, których Wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy wnieść przy użyciu Systemu Obsługi Dotacji.

 

Odwołania złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Uwaga konkurs PROO 1b!!!

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych. Edycja 2021

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pokrycie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:

 

  • udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
  • realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
  • realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi 500 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 500 000 zł w 2022 r. i 500 000 zł w 2023 r.

Wnioski można składać od dnia 12.04.2021 r. od godz. 14:00 do 11.05.2021 r. do godz. 14:00 poprzez generator.niw.gov.pl.

Wartość dotacji, o którą można aplikować wynosi maksymalnie 500 tys. zł (nie więcej niż minimalny wymagany przez instytucję organizującą konkurs, wkład własny). Dotacja może być udzielona na okres 36 miesięcy.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl lub pod nr tel. 885 221 531 w godz. 10:00 – 14:00. Zachęcamy do zapoznania się z  Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Więcej informacji do pobrania

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare