Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

FAQ – najczęściej zadawane pytania

organizacje1.png
Czy planowane rozliczanie dotacji poprzez weryfikację założonych w ofercie celów, rezultatów i działań oznacza zniesienie obowiązku dokumentowania finansowo-księgowego poniesionych wydatków?
SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Nie, zgodnie z Regulaminem… wydatki finansowe ponoszone w ramach projektów muszą być dokumentowane za pomocą dowodów księgowych, spełniających wymagania określone dla dowodu księgowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dowody księgowe dotyczące zarówno dotacji jak i wkładu własnego zaangażowanego w projekty, winny być opisane w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości.

Z jakiego źródła korzystać ustalając liczbę mieszkańców miejscowości, w której organizacja ma siedzibę?
KRYTERIA STRATEGICZNE

Dane te zawarte są bazach Głównego Urzędu Statystycznego, np. w publikacji Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2017 r.

 

Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2017 r..

Czy Oferta złożona przez podmiot mający siedzibę w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców, lecz realizowana w miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 25 tys. osób, otrzyma punkty w ramach 2 kryterium strategicznego?
KRYTERIA STRATEGICZNE

Nie, kryterium strategiczne 2 jest spełnione kiedy siedziba Oferenta/-ów mieści się w miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców.

Czy w przypadku gdy organizacja posiada sprawozdanie finansowe za rok 2018 może w Ofercie oświadczyć wysokość przychodu za rok 2018?
KRYTERIA STRATEGICZNE

Nie. W Ofercie należy podać wysokość przychodów organizacji za rok 2017.

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare