PROO – zaczynamy konsultacje społeczne regulaminu!

17 września, 2018

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu dotyczącego Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów, które umożliwią Państwa organizacjom ubiegać się o wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

Do konsultacji udostępniamy:

  • projekt Regulaminu konkursu,
  • wzór Wniosku wstępnego i Wniosku pełnego,
  • wzór Karty oceny formalnej,
  • wzór Karty oceny merytorycznej wniosku wstępnego i pełnego.

Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły i wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków oraz zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji.

Prosimy o zgłaszanie uwag do 1 października 2018 r., wyłącznie poprzez stronę:

http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/214/program-rozwoju-organizacji-obywatelskich-na-lata-2018-2030-konsultacje-regulaminu-dla-priorytetu-1a.html

Liczymy na dobrą współpracę!