Regulamin Priorytetu 1 FIO 2020 – dziękujemy za udział w konsultacjach!

8 lipca, 2019

Ponad 100 uwag i rekomendacji, a także 7 propozycji na regranting tematyczny – to efekt trwających przez 2 tygodnie konsultacji społecznych Regulaminu konkursu FIO 2020 dla Priorytetu 1. W ramach konsultacji najbardziej aktywni byli przedstawiciele organizacji z województw wielkopolskiego i mazowieckiego. W tym okresie zorganizowaliśmy także spotkanie z Operatorami FIO realizującymi projekty w ramach priorytetu 1. edycji 2018. Zgłoszone przez nich uwagi do regulaminu zostały również wzięte pod uwagę w trakcie procesu konsultacji.

Wszystkie zgłoszenia zostały przedstawione Komitetowi Sterująco-Monitorującemu Program FIO na lata 2014-2020. Po ustaleniu rozstrzygnięcia przez KSM FIO, Radę NIW i dyrekcję NIW-CRSO opublikowany zostanie raport z konsultacji w zakładce „FIO 2020”.

Dziękujemy wszystkim za udział w konsultacjach!