Rusza nabór wniosków w konkursach na rok 2022 Rządowego Programu PROO

6 grudnia, 2021

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłaszanych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursach w ramach Priorytetów 1a, 1b, 2a oraz 3 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2022.

W ramach konkursów organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 • PROO 1a: realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 6 900 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 5 200 000 zł w 2023 r. i 5 200 000 zł w 2024 r.
 • PROO 1b: zadania służące zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 800 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 800 000 zł w 2023 r. i 800 000 zł w 2024 r.
 • PROO 2a: działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 1 000 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 1 000 000 zł w 2023 r. i 1 000 000 zł w 2024 r.
 • PROO 3: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez organizacje strażnicze i lokalne media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 1 000 000  zł. Szacunkowa alokacja na 2023 r. wynosi  1 000 000 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursów prowadzony będzie w okresie:

 • nabór ofert rozpocznie się w dniu 06 grudnia 2021 roku o godzinie 14.00;
 • termin składania ofert upływa 30 grudnia 2021 r. o godzinie 14.00,

Więcej szczegółów znajdziecie w:

 • Regulaminie konkursu;
 • Systemie Obsługi Dotacji;
 • Zakładce PROO.

Zachęcamy także do zapoznania się materiałami pomocniczymi dla organizacji zainteresowanych konkursem:

 • Podręcznikiem dla Wnioskodawców PROO 2022;
 • Najczęściej Zadawanymi Pytaniami;

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu PROO będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 885-221-531 w dniach 06-30.12.2021 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl

Poniżej tabela z informacjami o planowanych webinarach w ramach konkursu:

Tematyka webinaru Termin Link do rejestracji
Konkursy PROO 1b, 2a, 3 edycja 2022 2021-12-08, 13:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/proo-1b-2a-3-2022-webinarium-nt-konkursu/register
Konkurs PROO 1a edycja 2022 2021-12-09, 13:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/proo-1a-2022-webinarium-nt-konkursu/register
Konkursowe Q&A nr 1 2021-12-15, 11:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-1-nowefio-proo/register
Konkursowe Q&A nr 2 2021-12-22, 11:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-2-nowefio-proo/register
Konkursowe Q&A nr 3 2021-12-28, 11:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/konkursowa-sesja-q-a-nr-3-nowefio-proo/register