Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy – konsultacje społeczne

19 lipca, 2022

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu przygotowanego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, edycja 2022.

 

Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.

 

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne.
  • Wzrost znaczenia inicjatyw młodzieżowych w życiu publicznym.
  • Wzmocnienie instytucjonalne inicjatyw młodzieżowych.

 

Dotacje w ramach konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację trzech priorytetów merytorycznych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań publicznych:

  • Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach
  • Priorytet 2.: Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym
  • Priorytet 3.: Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych

Środki przeznaczone na dotacje wynoszą w sumie 30 000 000 zł, w tym: 10 mln zł w 2022 roku, 20 mln zł w 2023 roku.

Najważniejsze założenia Konkursu:

  • okres realizacji działań został przewidziany do 31 grudnia 2023 r. (projekty nie krótsze niż trwające 12 miesięcy);
  • wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane;
  • wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji;
  • rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.

Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu.

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: jpietrzak@niw.gov.pl do dnia 2 sierpnia 2022 r. wyłącznie na formularzu, który można pobrać poniżej:

 

Formularz konsultacyjny

 

Regulamin Konkursu Polski Fundusz Młodzieżowy 2022-2033, edycja 2022