Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych – konsultacje społeczne

19 lipca, 2022

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu przygotowanego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033, edycja 2022.

 

Celem strategicznym Programu jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.

Dotacje w ramach konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację czterech priorytetów merytorycznych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań publicznych:

 • Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa
  i poprawa jakości świadczenia usług.
 • Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych.
 • Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja.
 • Priorytet 4. Regranting.

O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą organizacje poradnicze, czyli organizacje obywatelskie świadczące usługi poradnicze osobom, które takiej pomocy potrzebują.

W ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych wspierane jest świadczenie usług poradniczych w następujących obszarach:

 • Poradnictwo prawne;
 • Poradnictwo obywatelskie;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne;
 • Poradnictwo konsumenckie;
 • Poradnictwo zawodowe.

Łącznie na realizacje RPWROP edycja 2022 przeznaczono 26,5 mln zł.

Najważniejsze założenia Konkursu:

 • okres realizacji działań został przewidziany do 31 grudnia 2023 r.
 • wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.
 • wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
 • rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.

Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu.

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: bzabka@niw.gov.pl do dnia 2 sierpnia 2022 r. wyłącznie na formularzu, który można pobrać poniżej:

 

Formularz konsultacyjny

 

Regulamin Konkursu Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych, edycja 2022

 

Załączniki do Regulaminu