Spotkanie dyrektora NIW z organizacjami z woj. świętokrzyskiego

14 lipca, 2021

12 lipca br. dyrektor Narodowego Instytutu Wolności spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych województwa świętokrzyskiego.

 

Podczas spotkania dyrektor przybliżył informacje o założeniach programów dotacyjnych NIW-CRSO oraz możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach prowadzonych konkursów. Przedstawił również informacje nt. regratingu dla lokalnych organizacji pozarządowych, który prowadzą operatorzy wyłonieni podczas konkursu programu NOWEFIO Priorytet 1.

Podkreślając znaczenie i dużą wartość regrantingu Wojciech Kaczmarczyk powiedział: „We wszystkich ewaluacjach i debatach na temat tego, co zdarzyło się dobrego dzięki FIO, podkreśla się znaczenie regrantingu, który wspiera małe, młode i nieformalne inicjatywy na terenie określonego regionu. To jest bardzo ważne, bo instytucja centralna z trudem dotrze do organizacji, które są w małych gminach, oddalonych od centrum poszczególnych województw. To właśnie partnerzy regionalni, tacy jak Fundacja Artwińskiego, mogą wyłuskać i dofinansować rozmaite, cenne inicjatywy lokalne”.

Podczas spotkania przedstawiciele Fundacji im. Stefana Artwińskiego, operatora lokalnego NOWEFIO 2021, przedstawili założenia programu grantowego Świętokrzyski Fundusz Lokalny. Więcej informacji o tym Funduszu można znaleźć na stronie Fundacji: https://artwinski.org.pl/projekty/swietokrzyski-fundusz-lokalny/.

Na spotkaniu również byli obecni przedstawiciele władz: Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski, Rafał Nowak – Wicewojewoda Świętokrzyski, Anna Krupka – Wiceminister, MKDNiS, Krzysztof Słoń –Senator RP, Agata Wojtyszek – Poseł na Sejm RP.

 

Spotkanie wywołało żywą dyskusję i zainteresowanie wśród lokalnych organizacji pozarządowych.