Startuje nabór wniosków w Programie Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030!

29 września, 2020

Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamia nabór wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030

Wnioski można składać od 29 września 2020 r. od godz. 12.30 do 20 października 2020 r. do godz. 12.30 przez System Obsługi Dotacji.

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych, które:

  • umożliwiają rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
  • wpływają na rozwój społeczności lokalnych,
  • są oddane zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Dotacje w ramach Konkursu można przeznaczyć na realizację następujących zadań:

  • Zadanie 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne (Priorytet 1),
  • Zadanie 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych (Priorytet 2),
  • Zadanie 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej (Priorytet 3),
  • Zadanie 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych (Priorytet 4).

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tegorocznego konkursu wynosi łącznie 24 000 0000 zł, w tym 9 000 000 zł w 2020 roku, 7 500 000 zł w 2021 roku i 7 500 000 zł w 2022 roku. Maksymalna wartość dotacji jest zróżnicowana w zależności od priorytetu, w ramach którego składany będzie wniosek, i wynosi od 195 000 zł (w priorytecie 4), 975 000 zł (w priorytecie 1 i 2) do 1 950 000 zł (w priorytecie 3). Dotacja w każdym ze wspomnianych wyżej Priorytetów może być udzielona na okres od 18 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez pocztę elektroniczną na adres ul@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327 we wszystkie dni robocze, w godzinach 10.00-14.00.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz innymi dokumentami:

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Podręcznik dla Wnioskodawców

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.