Szukamy księgowych!

27 sierpnia, 2018

 • masz min. 2-letnie doświadczenie w rozliczaniu wynagrodzeń?
 • potrafisz korzystać z programu „Płatnik” i biegle obsługujesz aplikacje z pakietu MS Office?
 • znasz przepisy z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych?

Ta praca jest dla Ciebie! Szukamy kandydatów do pracy w Biurze Księgowości i Rozliczeń Projektów. Najważniejsze zadania przyszłego pracownika będą obejmować m. in.:

 • ewidencja umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi;
 • naliczanie wynagrodzeń, w tym m.in. ekwiwalenty za urlop, naliczanie zasiłków (chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, tacierzyńskie i inne płatne z ZUS);
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie wyliczeń i angaży oraz przygotowywanie przelewów do zapłaty;
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń wg poszczególnych pracowników;
 • księgowanie w urządzeniach księgowych wynagrodzeń i innych dowodów księgowych dotyczących stanowiska pracy;
 • prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń podróży krajowych i zagranicznych, w tym w ramach programów rządowych;
 • prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym wypłaty świadczeń na podstawie decyzji, wypłaty pożyczek itp., prowadzenie ewidencji
  rozliczania pożyczek, sporządzanie list wypłat, dokonywanie odpisu, sporządzanie wszelkich informacji dla prac Komisji Socjalnej, księgowanie wyciągów bankowych
  wyodrębnionego rachunku, ewidencja księgowa ZFŚS;
 • prowadzenie ewidencji księgowej wszelkich zdarzeń gospodarczych majątku Instytutu;
 • rozliczanie księgowe inwentaryzacji majątku Instytutu;
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych;
 • weryfikacja wszystkich kont dotyczących stanowiska pracy w każdym miesiącu.

Szukamy kandydatów, których cechuje:

 • posiadanie wykształcenia wyższego;
 • umiejętność sprawnego przygotowywania dokumentacji płacowej;
 • posiadanie zdolności organizacyjne i odporność na stres;
 • odpowiedzialność i sumienność;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Zapraszamy do aplikowania!

Więcej informacji tutaj.

Termin przesyłania aplikacji: do 30 sierpnia 2018 r.

W razie pytań prosimy o kontakt na 601 901 225 lub rekrutacje@niw.gov.pl

Ogłoszenie
Oświadczenie niezbędne w naborze