Uwaga konkurs PROO 1b!

12 kwietnia, 2021

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych. Edycja 2021

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pokrycie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:

  1. udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
  2. realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
  3. realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi
500 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 500 000 zł w 2022 r. i 500 000 zł w 2023 r.

Wnioski można składać od dnia 12.04.2021 r. od godz. 14:00 do 11.05.2021 r. do godz. 14:00 poprzez generator.niw.gov.pl.

Wartość dotacji, o którą można aplikować wynosi maksymalnie 500 tys. zł, jednak nie więcej niż minimalny wkład własny organizacji wymagany przez instytucję organizującą konkurs. Dotacja może być udzielona na okres 36 miesięcy.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl lub pod nr tel. 885 221 531 w godz. 10:00 – 14:00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Więcej informacji znajduje się w:

  1. Regulaminie
  2. Podręczniku dla Wnioskodawców
  3. FAQ
  4. Niezbędniku eksperta