„Wolontariat – szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej”

30 września, 2022

Wolontariat uczniowski, jego dobre praktyki oraz pobudzanie młodzieży do działania w życiu społecznym to główne tematy Seminarium, które rozpoczęło się dziś (29 września) w Sulejówku. Organizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Wolności i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Dwudniowe Seminarium „Wolontariat – szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej” odbywa się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku. Uczestników wydarzenia, wśród których są m.in. nauczyciele, przedstawiciele organizacji wolontariackich, pracownicy naukowi powitali Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki dr Artur Górecki oraz Dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk.

 

–  Wolontariat to nie tylko piękna idea gdzieś tam zawieszona w chmurach, ale bardzo konkretna realizacja dobra – konkretnego dobra. Chyba tylko wtedy on ma sens, jeżeli jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby i próbą zaradzenia tymże potrzebom, nie wynika z jakichś uwarunkowań ideologicznych, gry interesów takiej czy innej grupy – powiedział Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki dr Artur Górecki.

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności podkreślił ważną rolę szkół i nauczycieli w uczeniu dzieci i młodzieży dobrego wolontariatu.

 

– Państwo, pracując w różnych obszarach wolontariatu szkolnego, macie absolutnie kluczowe zadanie przygotować młodych ludzi także do tego, żeby byli wolontariuszami i uwaga – na wolontariat trzeba patrzeć nie tylko z tej perspektywy, że ja coś zrobię dobrego, zrobię coś z pobudek swojego serca, żeby sobie coś wpisać do CV(…) wolontariat to jest cały szereg dobrze rozpoznanych umiejętności, których po prostu trzeba się nauczyć – podkreślał Wojciech Kaczmarczyk.

 

– Państwa rolą, jako nauczycieli, jako metodyków jest po pierwsze nauczyć młodych ludzi, jak być dobrym wolontariuszem, wykorzystać ten czas w szkole po to, żeby dać tę bazę umiejętności wolontariackich – poprzez ćwiczenia, projekty, angażowanie w rozmaite przedsięwzięcia wolontariackie, ale też po to, żeby ich zetknąć z takimi organizacjami pozarządowymi, które są profesjonalne, jeśli chodzi o wolontariat, które mają świetne zasoby, bagaż doświadczeń wolontariackich, po to żeby młody człowiek się tym bakcylem zaraził – dodał Dyrektor NIW.

The gallery was not found!

Ważnym punktem rozpoczynającego się Seminarium było wręczenie certyfikatów „Miejsce przyjazne wolontariuszom”. To specjalne wyróżnienie dla szkół przyznawane w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wsparcia i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 Korpusu Solidarności. Certyfikaty trafiły do czterech placówek. Wśród nich są: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu, Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku – Klub Wolontariusza „PANDA” ze Słupska, Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach.

 

Część panelową Seminarium rozpoczęła dyskusja na temat wolontariatu uczniowskiego i tego, jak wygląda w teorii i praktyce. W dalszej części programu spotkania w Sulejówku znalazł się m.in. wykład dr Michała Rulskiego, Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, który mówił o Korpusie Solidarności i propozycjach programu wsparcia nauczycieli, dyrektorów i opiekunów szkolnych kół wolontariatu oraz prezentacja publikacji pt. „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem. vademecum dla kadr oświatowych, opiekunów szkolnych szkół wolontariatu, koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy oraz ich rodziców”.  Pierwszy dzień Seminarium zakończy panel zatytułowany „Aby chciało się chcieć, czyli dobre praktyki szkolnego wolontariatu”, w którym opiekunowie szkolnych kół wolontariatu zaprezentują swoje działania.

 

Seminarium „Wolontariat – szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej” będzie miało swój dalszy ciąg w sobotę.  W planie są wykłady i panele dyskusyjne dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, edukacji przez służbę, projektów motywujących młodzież do działania.