Rozpoczynamy maraton szkoleń w ramach #AKADEMIANIW na temat programu #NOWEFIO!

Spotkanie poprowadzi Barbara Mazurkiewicz-Białęcka z Biura Komunikacji i Promocji NIW, który przedstawi:

  • ogólne informacje o Programie i Priorytetach;
  • szczegółowe informacjena temat konkursu w Priorytecie 2-3

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji wyników oceny formalnej (do dnia 03 marca 2021 roku). Odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu przez NIW-CRSO bez badania jego zasadności. Odwołanie wnosi się przy użyciu Systemu Obsługi Dotacji.