Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej Programu NOWEFIO

7 maja, 2021

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, z wyłączeniem tych organizacji, które biorą udział w konkursie, do zgłaszania kandydatów ze strony pozarządowej na członków Komisji Konkursowej  w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2021.

 

Nabór do Komisji odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 01/05/2021 Dyrektora NIW-CRSO z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Zgodnie ze wskazanym dokumentem zadaniem Komisji jest dokonanie analizy i oceny złożonych ofert oraz przedłożenie Dyrektorowi NIW-CRSO opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania. Prace Komisji planowane są na drugą połowę maja br. i ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną w kraju odbędą się w formule online.

 

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres FIO@niw.gov.pl do 16 maja 2021 r. poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy.

 

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy dwa, o wyborze kandydatur zadecyduje Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.