Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej Programu NOWEFIO

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, z wyłączeniem tych organizacji, które biorą udział w konkursie, do zgłaszania kandydatów ze strony pozarządowej na członków Komisji Konkursowej  w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2021.

Nabór do Komisji odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 01/05/2021 Dyrektora NIW-CRSO z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Zgodnie ze wskazanym dokumentem zadaniem Komisji jest dokonanie analizy i oceny złożonych ofert oraz przedłożenie Dyrektorowi NIW-CRSO opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania. Prace Komisji planowane są na drugą połowę maja br. i ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną w kraju odbędą się w formule online.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres FIO@niw.gov.pl do 16 maja 2021 r. poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy dwa, o wyborze kandydatur zadecyduje Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Załączniki:

  1. Kwestionariusz zgłoszeniowy.
  2. Zarządzenie nr 01/05/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2021.
metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Adam Kulanowski 7 maja 2021 12:22:05
Wprowadził informację do BIP Adam Kulanowski 7 maja 2021 12:22:05
Ostatnio modyfikował: Dawid Krupa 7 maja 2021 12:23:46