Zmiana w zapytaniu ofertowym – Przeprowadzenie badania „Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+”

12 lutego, 2020

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania „Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+” informujemy, że nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego. Osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną treścią zapytania ofertowego.

Termin składania ofert nie został zmieniony i upływa 17.02.2020 r., do godziny 10.00.

Pytania dotyczące postępowania można wysyłać na adres e-mail edzielnicka@niw.gov.pl lub zadawać telefonicznie (22) 468 44 58.

Zaktualizowana treści zapytania ofertowego oraz wszystkie załączniki znajdują się w zakładce Zamówienia.