Akademia NIW ruszyła w teren!

25 kwietnia, 2024

Akademia NIW Ostrołęka

 

„Prawne aspekty współpracy z organizacjami pozarządowymi – ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, to szkolenie w ramach Akademii NIW, które odbyło się 24 kwietnia 2024 r. w Ostrołęce. Spotkanie miało miejsce w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – Filia w Ostrołęce, a poprowadził je Andrzej Rybus-Tołłoczko, zastępca dyrektora NIW-CRSO. Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Projekt Radomir.

 

 

W trakcie wydarzenia Andrzej Rybus-Tołłoczko przedstawił aspekty współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i administracją publiczną, opowiedział o możliwościach pozyskania dotacji, zasadach prawnych, formalnych i organizacyjnych tworzenia Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz uzyskania statusu OPP przez organizacje. Uczestnicy szkolenia mieli także możliwość zapoznania się z dzielnością Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

W szkoleniu wzięli udział lokalni liderzy, samorządowcy oraz społecznicy, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w swoich miejscowościach. Byli to również uczestnicy Społecznej Akademii Umiejętności w Ostrołęce, która jest edukacyjną inicjatywą Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku i współorganizowana jest ze Stowarzyszeniem Projekt Radomir. Jednym z jej głównych celów, jest wsparcie liderów różnych społeczności w doskonaleniu kompetencji. Szkoleniu towarzyszyła ożywiona dyskusja, padło sporo pytań dot. omawianych tematów. Po zakończeniu szkolenia, wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

 

Akademia NIW spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony uczestników, którzy wyrazili chęć organizacji kolejnych szkoleń w ramach danego projektu.

 

Więcej informacji na temat akademii NIW oraz planowanych szkoleń można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

Zapraszamy do kontaktu i do udziału w naszych działaniach na rzecz wspierania organizacji pozarządowych i społeczników!