Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Konsultacje projektu ogłoszenia

news.png
Untitled design 43

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje i osoby do wyrażenia opinii na temat:

 

Konsultacje już się zakończyły  – zobacz zestawienie zgłoszonych uwag.

Celem zadania jest wzmocnienie potencjału mniejszych organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

Najważniejsze założenia konkursu:

 • podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pożytku publicznego o przychodzie za 2019 rok nie wyższym niż 100 000 zł, które terminowo zamieszczały sprawozdania w  bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
 • zadanie może być realizowane między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 roku,
 • kwota dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł,
 • wkład własny nie jest wymagany,
 • oferty będą składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą  Systemu Obsługi Dotacji,
 • dotacje będą przyznane z  Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego,
 • pula środków przeznaczonych na ten konkurs wynosi 700 000 zł,
 • konkurs jest przeprowadzany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Uwagi i propozycje prosimy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym do dnia 11 października 2021 roku na adres opp@niw.gov.pl.

 Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) jest państwowym funduszem celowym, którego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Jego dysponentem jest Dyrektor NIW-CRSO.

Środki finansowe FWOPP pochodzą z:

 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, które straciły status organizacji pożytku publicznego,
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanego w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy, oraz należnych odsetek,
 • odsetek od wolnych środków przekazanych przez Dyrektora NIW-CRSO w zarządzanie Ministrowi Finansów.

Środki z FWOPP będą rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert.

Po raz pierwszy w historii środki zgromadzone w tym funduszu będą rozdystrybuowane wśród organizacji pożytku publicznego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Pożytku Publicznego (tel. 601-901-144, e-mail: opp@niw.gov.pl).

Niw Bip
Konsultacje projektu ogłoszenia
Podmiot udostępniający:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację:
Magda Stec
29 listopada, 2021 15:44
Wprowadził informację do BIP:
Magda Stec
29 listopada, 2021 15:44
Ostatnio modyfikował:
Magda Stec
30 listopada, 2021 17:15
Historia zmian:

Zaktualizowane 30 listopada 2021 o 17:15:22 [aktualna wersja] przez Magda Stec

Zaktualizowane 30 listopada 2021 o 17:13:29 [zapisana automatycznie] przez Magda Stec

Zaktualizowane 29 listopada 2021 o 15:43:08 przez Magda Stec

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare